Muratlı Hıfzıssıhha Meclisi karar aldı

Muratlı Hıfzıssıhha Meclisi karar aldı
                Muratlı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağandışı toplandı.                Muratlı Hizmet - Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak başkanlığında toplanan Muratlı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgınının yayılmasında sosyal hareketliliğin azaltılması, yakın fiziksel teması sağlayan ortamların ortadan kaldırılması amaçları ile vatandaşlarımızın hayatlarını korumaya, salgın tehdidini engellemeye yönelik mezkur talimatlar kapsamında ilave önlemler aldı.
tasarım59 reklam paketi
                20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00’den itibaren geçerli olacak şekilde:
                1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece 10.00 ila 20.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine; bakkal ve büfe ruhsatlı işletmelerin hafta içi ruhsatlarında düzenlenen çalışma saatlerince (05.00-23.00) göre faaliyetlerini sürdürmelerine,
                2. Restoran, lokanta, pastane, börekçi, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilmelerine, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilmelerine,
                3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulmasına, çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalya/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilmelerine; kahvehane ve kıraathane ruhsatlı olup, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Ganyan Bayii ruhsatı bulunan işletmelerin kahvehane ve kıraathane hizmetlerinin durdurulmasına, masa ve sandalyelerinin kaldırılmasına, yarış sürecinin takip edileceği televizyon ve benzeri sistemlerin kapatılmasına ve sadece kupon yatırma hizmetinin verilmesine, yalnızca ganyan bayii ruhsatı bulunan işletmelerin yarış sürecinin takip edileceği televizyon ve benzeri sistemlerin kapatılmasına ve camdan satış şeklinde ve sadece kupon yatırma hizmetinin verilmesine; çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalye ve taburelerini kaldırmalarına ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık tutulmalarına,
                Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamının sağlanmasına,
                4. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımızın (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
                5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
                Üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin bu kısıtlamadan muaf tutulmasına,
                Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
                Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam etmesine,
                Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
                5.1-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
                a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
                b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler ve veteriner klinikleri,
                c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Karayolları, Rehabilitasyon Merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, PTT vb.),
                ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
                d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (İhracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
                e) Oteller ve konaklama yerleri,
                f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
                g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
                ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
                h) Gazete, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
                ı) İlçemizde bulunan akaryakıt istasyonlarından 21/11/2020 tarihinde saat 20.00 ile 22/11/2020 tarihi saat 10.00 arasında Darcan Petrol (Petrol Ofisi), 22/11/2020 tarihinde saat 20.00 ile 23/11/2020 tarihi saat 05.00 arasında NKA Enerji Pet.San.Tic.A.Ş. (SHELL) açık kalacaktır. Nöbetçi olan bu akaryakıt istasyonlarının marketleri açık kalabilecektir. İlçemizde bulunan lastik tamircilerinden 21/11/2020 tarihinde saat 20.00 ila 22/11/2020 tarihi saat 10.00 arasında Yurga Grup Lastik (Serdar Yurga – 05425679036), 22/11/2020 tarihinde saat 20.00 ila 23/11/2020 tarihi saat 05.00 arasında Muratlı Lastik Evi (Serkan Aydın – 05453518313) açık kalabileceklerdir.
                5.2-İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
                a) Yukarıda belirtilen ‘Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda’ yönetici, görevli veya çalışanlar,
                b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),
                c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
                ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (Bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
                d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (Din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
                e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve alt yapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
                f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (Kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
                g) Rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
                ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar (SGK belgesi ve vardiya belirtir belgelerini ibraz etmek koşulu ile),
                h) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler (Arıcılar için arı kayıt sistemi belgesi, hayvan yetiştiricileri için hayvan varlığı listesi veya benzeri kanıtlayıcı belgeleri İlçe Tarım Müdürlüğü’nden temin ederek; yetkili kolluk görevlilerine ibraz etmeleri şartıyla),
                ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
                i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
                j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
                k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
                l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
                m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (İşyeri hekimi vb.),
                n) Veteriner hekimler,
                o) Otizm, ağır metal retardasyon, down sendromu gibi ‘Özel Gereksinimi’ olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
                ö) Hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
                p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
                r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
                s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,
                ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (Mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
                t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
                u) Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında (Uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
                ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (Otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.
                6. 09.09.2020 tarih ve 2020/42 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararlarında düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;
                - Nikah törenleri/merasimlerinde maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmasına, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasında en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesine,
                - Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesine,
                - Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasına,
                7. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
                Ancak;
                - Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
                - Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (En fazla 4 kişi),
                - Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
                - Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
                - Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
                - Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
                Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı’na ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Kaymakamlığa doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurulları’ndan izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
                Kaymakamlığımız başta olmak üzere, tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakarlık yapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmamız için hayati önem taşımaktadır.
                Yukarıda alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. Oybirliği ile karar verilmiştir.
Yayınlanma Tarihi : 18/11/2020 19:22
Okunma Sayısı : 4247

Muratlı Nöbetçi Eczane

MURATLI BELEDİYESİNİN HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?


EVET
HAYIR
KISMEN
reklam 1
Günlük Kurlar