Kovid nedeniyle kesilen para cezaları iade edilecek

Kovid nedeniyle kesilen para cezaları iade edilecek
                Anayasa Mahkemesi (AYM), Kovid-19 tedbirleri kapsamında kesilen idari para cezalarının iade edilmemesine ilişkin hükmü Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. Kovid-19 nedeniyle uygulanan para cezalarının iade edilmesi gündeme geldi.tasarım59 reklam paketi
                Muratlı Hizmet - Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; İzmir 4. İdare Mahkemesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir kişiye uygulanan idari para cezasının ödeme emrinin iptali ve ödenmiş olan para cezasının iadesi istemine ilişkin açılan davada; ödenmiş cezaların iade edilmeyeceğine ilişkin hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varıp iptali için AYM’ye başvurdu. İptal başvurusunda; 3 Kasım 2022 tarihli Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4’üncü maddesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kesilen idari para cezalarının ilgililere tebliğ edilmemesinin, tebliğ edilenlerin tahsilinden vazgeçilmesinin öngörüldüğü, ilgilisi tarafından ödenenlerin ise iade edilmeyeceğinin hüküm altına alındığı, bunun Anayasa’ya aykırı olduğu öne sürüldü. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kanunda yer alan “Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez” hükmünü iptal etti.
                Anayasa Mahkemesi’nin kararında; Kovid-19 salgınının bütün dünyayı etkileyen bir salgın hastalık olduğu, kişiden kişiye bulaşmasını önlemek amacıyla da bazı tedbirlerin alındığı kaydedildi. Salgın döneminde alınan tedbirlere uymayanlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince idari para cezalarının uygulandığının anımsatıldığı kararda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından geçici 4’üncü madde kapsamında henüz ödenmemiş cezalardan vazgeçildiği, ödenmiş olanların ise geri ödenmeyeceğinin hüküm altına alındığı belirtildi.
                Anayasa’da ‘Eşitlik’ ilkesinin güvence altına alındığına vurgu yapılan kararda, benzer durumda olanlara uygulanan farklı düzenlemelerin nesnel ve makul bir temele dayanması gerektiğine dikkat çekildi.
                Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası cezalardan vazgeçilmişken, önceden ödenmiş olan cezaların geri ödenmemesinin mülkiyet hakkı bağlamında ‘Eşitlik’ ilkesine aykırılık teşkil ettiği dile getirilen kararda, şu cümlelere yer verildi: “Bu itibarla kuralla Kovid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçileceği ve bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilemeyeceği öngörülmüşken tahsil edilmiş olan idari para cezalarının ise iade edilmeyeceğinin öngörülmesi suretiyle idari para cezalarının muhatapları arasında oluşturulan farklı muamelenin nesnel, makul bir temel dayanmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla kuralın mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 10 ve 35'inci maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.”
Yayınlanma Tarihi : 24/5/2023 18:57
Okunma Sayısı : 1727

Muratlı Nöbetçi Eczane

MURATLI BELEDİYE BAŞKANI KİM OLMALI?


Varol TÜREL - CHP
Metin IŞIK - BBP
İmdat ALTINTAŞ - Cumhur İttifakı
Kerem DEMİR - Gelecek Partisi
Namık GEÇKO - İYİ Parti
İbrahim VERGİLİ - DSP
reklam 1
Günlük Kurlar