Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan Corona Virüs salgını nedeniyle 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kısmen ve tamamen sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi, tüketici kararlarına da yansımıştır. Tüm dünyanın mücadele ettiği COVID-19 Pandemisi döneminde klasik alışveriş yöntemleri zorunlu veya isteğe bağlı olarak köşede bırakılarak temel ihtiyaç alışverişleri dâhil olmak üzere hemen hemen her şey elektronik ortamdan karşılanmaya çalışılmıştır.
                Araştırma şirketi Nielsen, pandemi döneminde Türkiye’nin e-Ticaret üzerinden yaptığı ticaretin %159 artış gösterdiğini kaydetmişti. Bu veri, ülkemizde e-Ticaretin artık göz ardı edilemez bir yöntem olduğunu ispatlar niteliktedir.
                Peki nedir E-Ticaret?
                Elektronik ticaret (E-Ticaret) kavramı, kavram olarak çok yeni olduğu düşünülse de ticarette çok daha eskiden yerini almış bir yöntemdir.
                Telefon, televizyon, faks gibi klasik teknolojik araçlarla hâlihazırda yapılan e-Ticaret; internetin hızlı gelişimiyle günümüz anlayışındaki e-Ticaret şeklini almıştır.
                E-Ticaret: “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet” olarak tanımlanmıştır.
                E-Ticarette kişiler karşı karşıya gelmemektedir, böylece maliyet ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır.
tasarım59 reklam paketi
                Sunulan ürünler, tek tuşla ve daha geniş bir pazar kitlesine ulaşır. Bu sayede KOBİ dediğimiz Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler, uluslararası piyasa koşullarına daha rahat girebilmektedir.
                Tüketici açısından ise aynı ortamda sunulan mal ve hizmetleri karşılaştırma avantajı bulunmaktadır. Ayrıca uygun rekabet ortamı gereği kaliteli ve fiyat bakımından daha uygun ürünlere ulaşma imkânı artmaktadır.
                Ülkemizde e-Ticaretin aktörleri, hizmet sağlayıcı diye tanımlanan elektronik ticarette bulunan kişiler ile aracı hizmet sağlayıcı yani başkalarına ait ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan kişilerdir.
                Bu aktörlerin bilgi verme, kişisel verilerin korunması gibi birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır ve bu yükümlülükler denetime tabidir.
                Sonuç olarak; ülkemizde pandemi sebebiyle gerçekleşen e-Ticaretteki hızlı arz-talep artışı, tüketici talepleri bakımından pandemi sonrası dahi geçerliliğini koruyacağa benziyor.
                Üretici ve sağlayıcıların da bu gelişime hızlı adaptasyonu sayesinde, farklı türde mal ve hizmetlerin de artık e-Ticaret yöntemiyle pazarlandığına şahit olacağız.
Muratlı Nöbetçi Eczane

MURATLI BELEDİYESİNİN HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?


EVET
HAYIR
KISMEN
reklam 1
Günlük Kurlar