Tekirdağ aile istatistikleri yayımlandı

Tekirdağ aile istatistikleri yayımlandı
                Türkiye İstatistik Kurumu, ‘İstatistiklerle Aile 2022’ bülteninden yararlanarak; ‘İstatistiklerle Aile, 2022 Tekirdağ İli Özel’ konulu bir basın bülteni hazırladı.tasarım59 reklam paketi
                Muratlı Hizmet - Tekirdağ ortalama hane halkı büyüklüğü sıralamasında 3,06 ile en düşük 44. il oldu.
                Hane halkı, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Diğer bir ifade ile hane halkı, bir aileden oluşabileceği gibi birden fazla aileden de oluşabilmektedir.
                Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek; 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğü görüldü. Türkiye’de 2022 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,91 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,81 kişi ile Şanlıurfa ve 4,67 kişi ile Batman izledi.
                Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Tunceli ve Çanakkale oldu. Bu illeri, 2,57 kişi ile Giresun ve 2,61 kişi ile Balıkesir izledi. Tekirdağ ili ise 3,06 ile en düşük 44. il oldu.
                Tekirdağ tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il sıralamasında 54. il oldu.
                İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde; 2022 yılında tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu ilin % 30,4 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane ilini % 29,9 ile Tunceli ve % 29 ile Giresun izledi. Diğer yandan tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise % 11,1 ile Batman oldu. Bu ili % 11,3 ile Diyarbakır ve % 11,6 ile Şanlıurfa izledi. Tekirdağ ili ise % 18,4 ile en yüksek 54. il oldu.
                Tekirdağ tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu  26. il oldu.
                Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2022 yılında % 73 ile Adıyaman oldu. Adıyaman ilini % 72,8 ile Gaziantep ve % 72,5 ile Diyarbakır takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise % 52,9 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini % 55,2 ile Yalova ve % 55,4 ile Gümüşhane izledi. Tekirdağ ili ise % 66,3 ile en yüksek 26. il oldu.
                Akrabasıyla evli olan bireylerin en az olduğu 6. il Tekirdağ oldu.
                Toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde; 2022 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il % 20,3 ile Mardin oldu. Bu ili % 18,6 ile Şanlıurfa, % 16,9 ile Siirt ve Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise % 1,1 ile Edirne oldu. Bu ili % 1,5 ile Kırklareli ve % 2 ile Çanakkale izledi. Tekirdağ ili ise akraba evliliği yapmış birey sayısında 23 bin 930 ve % 4,1 ile altıncı sırada yer almıştır.
Yayınlanma Tarihi : 16/5/2023 15:56
Okunma Sayısı : 1818

Muratlı Nöbetçi Eczane

MURATLIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU NEDİR?


Çevre ve hava kirliliği
Ulaşım ve otopark
Çarpık kentleşme
Alt yapı ve kanalizasyon
Asayiş ve uyuşturucu
Yeşil alan ve parklar
Yol ve kaldırımlar
reklam 1
Günlük Kurlar