Afetzedelere hakaret, saygısız ve ayrımcı söylemlere inceleme

Afetzedelere hakaret, saygısız ve ayrımcı söylemlere inceleme
                Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, depremzedelere yönelik seçim sonuçları üzerinden yapılan haksızlıklara ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nce depremzedelerin kaldıkları yerden çıkarılmaya çalışıldığı iddialarına karşın açıklama yaptı. Prof. Dr. Kılıç, resen inceleme başlatıldığını duyurdu.                Muratlı Hizmet - 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından barınmak üzere Tekirdağ’a gelen bazı depremzedelerin 14 Mayıs seçimlerinin akabinde kaldıkları yerlerden çıkarılmak istenmesine dair konuşan Kılıç, sosyal medyadan da depremzedelere yönelik hakarete varan saygısız ve ayrımcı söylemler yapıldığını vurguladı.
tasarım59 reklam paketi
                Konuya dair İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma açtığına dikkati çeken Kılıç, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile TİHEK’e “İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele ve işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etme” görevinin verildiğini belirtti. Herkesin sürekli ve güven içerisinde hayatını sürdürebileceğine, insan onuruna yakışır bir konutta yaşama hakkına sahip olduğuna vurgu yapan Kılıç; “Seçimlerden sonra siyasi görüşleri sebebiyle depremzedelerin tahliye edilmek istenmesine ilişkin iddialar, barınma hakkına müdahale niteliğinde olup, siyasi görüş temelinde ayrımcılığa sebebiyet verecektir. Anayasa’nın 10. Maddesi’nde herkes siyasi düşüncesine bakılmaksızın kanun önünde eşittir. Siyasi görüş nedeniyle ayrımcılık herhangi bir meşru gerekçe söz konusu olmaksızın bir kişiye, yalnızca siyasi görüşleri nedeniyle haklar ve özgürlükler bağlamında diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılmasıdır. Kişilerin felsefi ve siyasi görüşleri sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılması, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağını düzenleyen 3. Maddesi ile kesin olarak yasaklanmaktadır. 6701 sayılı Kanun’un ayrımcılık yasağının kapsamını düzenleyen 5. Maddesi’nde sosyal yardım ve konaklama hizmetleri sunan kamu kurum ve kuruluşlarının, yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan kişi aleyhine ayrımcılık yapamayacağı hükme bağlanmıştır. İdari faaliyet yürütülürken kurumsal olarak idarenin, kişilere belli bir siyasi görüşü dayatmayacak biçimde ve her türlü farklılıklara eşit mesafede durarak ilişki kurmaları ve hukuk devletinin gereği olan tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini gözetmesi gerekmektedir. Temel misyonu insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması olan kurumumuzca medyaya yansıyan bu eyleme ilişkin resen inceleme kararı almış olup gerekli inceleme ve araştırmalar yapılacaktır” dedi.
                Yaşanabilecek bu tarz olası ihlallere karşı TİHEK’e başvuru imkanının olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kılıç, ayrımcılık yasağının ihlali sonucuna varılması halinde ilgililere idari para cezası kesilebileceğini de sözlerine ekledi.
Yayınlanma Tarihi : 20/5/2023 18:12
Okunma Sayısı : 1452

Muratlı Nöbetçi Eczane

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR ALBAYRAKTAN MEMNUN MUSUNUZ?


Evet
Hayır
Kısmen
reklam 1
Günlük Kurlar